Naš tim

Vesna Alaburic

Vesna Alaburić je završila studije engleskog jezika u Novom Sadu, a magistraturu iz metodike nastave engleskog jezika na Univerzitetu u Beogradu. Osnovala je školu Anglia 1995. godine. Pohađala je niz kurseva iz primene računara u nastavi (Univerzitet u Amsterdamu, Univerzitet u Denveru itd.). Održala je više radionica u Britanskom savetu u okviru seminara ICT Across Curriculum i Computers in ELT classroom. Završila je kurs obuke za trenere iz oblasti testiranja i za TKT teacher trainer u Britanskom savetu u Beogradu. Stalni je sudski tumač za engleski jezik od 1998. godine.

Vesna

Alaburić, profesor engleskog jezika

Direktor za nastavu

Aleksandra Jevtović je završila studije engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dok je specijalističke studije iz metodike odslušala na katedri za engleski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Uža specijalnost joj je podučavanje odraslih što potvrdjuje CELTA sertifikat, jedan od najprestižnijih sertifikata u oblasti edukacije nastavnog kadra koji izdaje Cambridge ESOL. Osim usavršavanja na polju nastave engleskog jezika u zemlji i inostranstvu, Aleksandra je prošla i dvogodišnju edukaciju za obuku trenera i ima zvanje teacher trainer. U školi Anglia radi od 2002. godine.

Aleksandra

Jevtović, profesor engleskog jezika

Aleksandra Jevtovic
Dejan Novakovic

Dejan Novaković je diplomirani profesor engleskog jezika. U školi Anglia radi od 2004. godine. Tokom studija je pohađao jednogodišnji kurs iz metodike nastave engleskog jezika za predškolski i školski uzrast dece. Godine 2007. je završio program profesionalnog usavršavanja Practical English Language Teaching in an International Setting u King’s School Oxford u Oxfordu. Godine 2015. je završio obuku za zvanje teacher trainer i držao je seminare i radionice za nastvanike engleskog jezika, u Srbiji i na međunarodnim konferencijama. Član je upravnog odbora udruženja ELTA Serbia.

Dejan

Novaković, profesor engleskog jezika

Jovana Rupar je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti.  Master iz oblasti engleske lingvistike završila je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde trenutno  radi na izradi svoje doktorske disertacije.  Nastavom engleskog jezika bavi se od 2009. godine, a u školi Anglia je zaposlena od 2013. godine.  Pohađala je niz seminara iz oblasti metodike nastave, a svojim radovima učestvuje na međunarodnim lingvističkim konferencijama među kojima su British and American Studies, Languages and Cultures in Time and Space, Language Education Across Borders.

Jovana Rupar

Jovana

Rupar, profesor engleskog jezika

52846264_2339979812905365_63597327643920

Aleksandra Rađenović je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti. Osnovne studije je završila na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, gde trenutno radi na izradi svoje master teze. Nastavom se bavi od 2015. godine i redovno pohađa seminare iz oblasti metodike nastave. Pored rada u nastavi, takođe se bavi prevođenjem i lektorisanjem.

Aleksandra

Rađenović, profesor engleskog jezika

Jovana Blagojević je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine, a zatim upisala master u oblasti prava deteta na Londonskom univerzitetu. U Londonu je radila kao volonter u CRIN-u, nevladinoj organizaciji za zaštitu prava deteta. Posle završenih studija je počela da radi u školi Anglia, prvo kao profesor poslovnog engleskog jezika, a potom je nastavila da predaje kurseve opšteg engleskog jezika za sve uzraste.

Jovana Blagojevic

Jovana

Blagojević, profesor engleskog jezika

Brankica Kostic

Brankica Kostić je završila osnovne studije i master iz oblasti engleske lingvistike 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nastavom engleskog jezika bavi se od 2008. godine. U Londonu je završila nekoliko programa za usavršavanje, kao sto su Teachers’ Standards Programme i Outstanding EAL Teaching. Radila je kao profesor engleskog jezika u srednjoj školi u Londonu, gde je imala prilike da predaje engleski kao strani jezik, kao i englesku književnost.

Brankica

Kostić, profesor engleskog jezika

Njena ljubav prema nemačkom jeziku je počela u gimnaziji, te se zatim i nastavila na studijama germanistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Boravila je više puta na kampovima u Nemačkoj i na Goethe-Institutu, gde je usavršavala svoje znanje što dokazuje i Goethe Sertifikat. Učestvovala je na raznim seminarima, kao što su "Ich und die Andere", internacionalni pozorišni projekat, podržan od strane DAAD, seminar "Interkulturelle Kommunikation" itd. Pored toga se bavi i volonterskim radom, zahvaljujući kome je imala priliku da učestvuje na "Petom dijalogu o politikama u obrazovanju Kina-CIEZ i Četvrtom sastanku Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja Kina-CIEZ".

Milica

Lalić, profesor nemačkog jezika

Milica Lalic
Pavle Alaburic

Pavle Alaburić radi na poslovima razvoja poslovanja i marketinga. Po zanimanju ekonomista, radio je 17 godina u oblasti razvoja poslovanja i prodaje. Završio je više seminara iz marketinga, organizacije timskog rada i prodaje. Pridružio se našem timu 2010. godine.

Pavle

Alaburić, direktor

Živana Starčević obavlja poslove administratora. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Katedra za istoriju, smer: profesor istorije - master. U školi Anglia radi od 2006. godine.

Živana

Starčević, administrator

Yivana Starcevic