top of page

Prevođenje i usluge sudskog tumača

Anglia se bavi prevođenjem stručnih tekstova, naučnih radova, dokumentacije preduzeća i ličnih dokumenata, bez overe ili sa overom stalnog sudskog tumača za engleski, ruski i rumunski jezik.

bottom of page