Prevođenje i usluge sudskog tumača

Anglia se bavi prevođenjem stručnih tekstova, naučnih radova, dokumentacije preduzeća i ličnih dokumenata, bez overe ili sa overom stalnog sudskog tumača za engleski, ruski i rumunski jezik.

  • Facebook Social Icon

Tel: 021/445562

Mob. 063/567340

2018 ANGLIA

Save Kovačevića 1

Novi Sad

pavle.alaburic@gmail.com