Engleski za pravnike

International Legal English je kurs koji je namenjen mladim pravnicima ili studentima završnih godina prava koji planiraju da koriste engleski jezik u svom poslu ili da nastave školovanje u inostranstvu. Mada je od 2017. ukinut Kembridžov ispit ILEC, gradivo koje taj kurs nudi u oblasti prava je neohhodno za rad sa stranim klijentima, kao i za stručno usavršavanje i nastavak studija na univerzitetima u Evropi, SAD, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.
Nastavu drži Vesna Alaburić, magistar metodike nastave engleskog jezika i sudski tumač za engleski jezik od 1998. godine.
  • Facebook Social Icon

Tel: 021/445562

Mob. 063/567340

2018 ANGLIA

Save Kovačevića 1

Novi Sad

pavle.alaburic@gmail.com